Skip to content

temelanaliz

Teknik Analiz Nedir?

    Teknik analiz, en genel tabir ile geçmişteki fiyat hareketlerine bakarak gelecekteki fiyat hareketlerini takip edebilmek olarak tanımlanmaktadır. Hemen hemen her piyasada aktif olarak kullanılan bir… Read More »Teknik Analiz Nedir?

    Temel Analiz Nedir?

      Temel analiz, piyasa analizinin iki önemli yönteminden birisidir. Diğer analiz türü “Teknik analiz” olarak bilinir ve grafikler üzerinden hareket ile trend olumlarını inceler. Temel analiz… Read More »Temel Analiz Nedir?