Skip to content

Şirketler İçin Karlılık (Marj) Analizi

  Gelir tablosu yayınlanan dönem içerisinde şirketin genel performansını gösteren bir tablodur. Hisse fiyatlamalarında bakılan önemli bir etkiye sahip veriler grubudur. Tabloda şirketin gelir ve giderleri gösterilerek kar rakamlarına ulaşılır ve bu kâr rakamlar satışlara bölünerek marjlar bulunur. Marjlar ise şirketin o dönem içerinde nasıl performans gösterdiğini yorumlamakta kullanılır.

  FAVÖK Marjı;

   İlk olarak FAVÖK bir şirketin faiz ve vergi öncesi karını ifade eder. FAVÖK = (Brüt Kar – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama Giderleri) + Amortismanlar formülü ile hesaplanır. FAVÖK marjı ise FAVÖK’ün  toplam satışlara bölümü ile elde edilir.

  FAVÖK Marjı = FAVÖK / Toplam Satışlar

  FAVÖK marjı aynı sektördeki şirketlerin karşılaştırılmasında kullanılan önemli bir göstergedir. Şirketin bu marjı koruması öncelikli hedef olmakla birlikte ölçeklendikçe artması beklenir. Aynı sektördeki şirketler için FAVÖK marjının yüksek olması şirketin bir kaç adım önde olması anlamına gelir.

  Brüt Kar Marjı;

  Brüt kar bir şirketin maliyetleri çıkardıktan sonra elde edilen kârdır. Şirketler ürün fiyatlarını rekabet açısından yükseltemeyecekleri için maliyetleri azaltarak brüt kar marjını arttırmaya çalışmaktadırlar. Brüt kar marjı, brüt karın toplam satışlara bölümü ile elde edilir.

  Brüt Kâr Marjı = Brüt Kâr / Toplam Satışlar

  Aynı sektörde olan şirketlerin karşılaştırmasında önemli bir gösterge olan brüt kar marjının yüksek olması şirketin maliyet ve üretim verimliliği açısından sektördeki diğer şirketlere göre daha iyi bir konumda olduğu söylenebilir.

  Net Kar Marjı;

  Şirketin bütün gelirlerinden giderlerinin çıkarılması ile bulunan değere net kar denir ve bu değer direkt olarak şirketin öz kaynaklarına eklenir. Net kar marjı ise net karın toplam satışlara bölümü ile bulunur.

  Net Kâr Marjı = Net Dönem Kârı / Toplam Satışlar

  Net kar marjı diğer marjlardan farklı olarak daha çok dalgalı bir seyir izlemektedir. Bunun ana nedeni ise net kar hesaplanırken finansman,vergi ve yatırımlardan elde edilen gelir ve giderlerdir. Bu yüzden net kar marjında istikrar aramak doğru bir yönelim olmaz.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *