Press "Enter" to skip to content

PEG Rasyosu nedir ve nasıl yorumlanır?

PEG rasyosu (Price/Earnings to Growth) F/K ve büyüme ilişkisine dayanmakta olup F/K ile birlikte yorumlanmaktatır. Bir şirketin F/K oranı yorumlanırken şirketin kârlarının büyüme oranı da hesaba katılmalıdır. Örnek vermek gerekirse her yıl kârını yüzde 80 artıran ve 20 F/K ile işlem gören bir şirket ile kârını yılda yüzde 20 artırıp 10 F/K ile işlem gören bir şirketten daha ucuzdur. PEG rasyosu şu şekilde hesaplanmaktatır;

PEG Rasyosu = F/K oranı / Kârın büyüme oranı

Yukarıdaki örnekte ilk şirket için PEG rasyosu = 20/80 = 0,25 iken ikinci şirketin PEG rasyosu  10/20 den 0,5 bulunur. Karını hızlı arttıran şirketlerin F/K oranları genelde karını yavaş artıran şirketlere göre daha düşük olmaktadır.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.