Skip to content

PEG Rasyosu nedir ve nasıl yorumlanır?

  PEG rasyosu (Price/Earnings to Growth) F/K ve büyüme ilişkisine dayanmakta olup F/K ile birlikte yorumlanmaktatır. Bir şirketin F/K oranı yorumlanırken şirketin kârlarının büyüme oranı da hesaba katılmalıdır. Örnek vermek gerekirse her yıl kârını yüzde 80 artıran ve 20 F/K ile işlem gören bir şirket ile kârını yılda yüzde 20 artırıp 10 F/K ile işlem gören bir şirketten daha ucuzdur. PEG rasyosu şu şekilde hesaplanmaktatır;

  PEG Rasyosu = F/K oranı / Kârın büyüme oranı

  Yukarıdaki örnekte ilk şirket için PEG rasyosu = 20/80 = 0,25 iken ikinci şirketin PEG rasyosu  10/20 den 0,5 bulunur. Karını hızlı arttıran şirketlerin F/K oranları genelde karını yavaş artıran şirketlere göre daha düşük olmaktadır.

  PEG Rasyosu Nasıl Yorumlanır?

  PEG rasyosu, finansal piyasalarda F/K ile birlikte yorumlanmasının daha doğru olduğu düşünülmektedir. Tanım olarakta PEG rasyosu, fiyat kazanç oranın belirli bir süre içerisindeki büyüme oranına bölünmesi ile elde edilir. PEG rasyosu sonucu ortaya çıkan değer ise şirketin karını hangi hızla artırdığını ifade etmektedir. Bu sebeple aynı sektördeki iki şirket karşılaştırılırken, PEG rasyosu yüksek olan şirket daha ucuz olarak nitelendirilir.

  PEG Rasyosu Nasıl Hesaplanır?

  PEG rasyosu, F/K oranının karın büyüme oranına bölünmesi ile bulunur ve şu şekilde hesaplanır;

  PEG Rasyosu = F/K oranı / Kârın büyüme oranı

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *