Skip to content

PD/DD Nedir ve Nasıl yorumlanır?

  Piyasa değeri defter değeri oranı ya da PD/DD bilançoları incelerken baktığımız önemli oranlardan bir tanesidir. İlk olarak piyasa değeri demek herkesin bildiği gibi, şirketin toplam sermayesinin hisse senedi fiyatı ile çarpılması ile bulunur. Yani bir şirket 10 milyon TL sermayeye sahip ve fiyatı 2 TL ise piyasa değeri 20 milyon TL olarak bulunur. Defter değeri demek ise şirketin bilançosunda işletme kaynakları ile borçları arasındaki farktır bu da şirketin öz kaynaklarına eşittir.

  PD/DD = Piyasa değeri / Öz kaynak

  Bu iki değer arasındaki orana bakarak şirketin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu yorumlayabiliriz. Genellikle PD/DD değeri düşük olan şirketler ucuz olarak değerlendirilirken yüksek olanlar pahalı olarak değerlendirilir. Ancak bu durum her zaman böyle yorumlanmamaktadır. PD/DD değeri tek başına güçlü bir gösterge olmadığı gibi pahalılık ya da ucuzluğu bir tek bu orana bakarak karar vermek sonuçları yanıltabilir. PD/DD oranına bakılırken, şirket dışında sektörün PD/DD oranına ve öz sermaye karlılığına da bakmak gerekir. Şirketin öz sermaye karlılığı yüksek ise PD/DD değerinin temel değer olan 1’in üzerinde olması sorun teşkil etmez.

  PD/DD değeri ile F/K oranı kullanılarak şirketin özkaynak karlılığı bulunabilir. Finansal değerlemede önemli olan bu iki orandan PD/DD oranının F/K oranına bölümü ile şirketler için önemli bir gösterge olan özkaynak karlılığı bulunur.

  Piyasa değeri defter değeri oranı / Fiyat kazanç oranı = Kar / Özkaynak (Kısaca Özkaynak karlılığı)

  F/K nedir yazısını okumak için tıklayınız.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *