Skip to content

Nakit Akım Tablosu Nedir ve Nasıl Yorumlanır?

  Nakit akım tablosu işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde nakit durumu hakkında bilgi­ler vererek geleceğe yönelik gidişatı göz önüne serer. Nakit akım tablosu bu zaman dilimi içerisinde şirketin nakit varlıklarının nereye harcandığını ve nerelerden nakit girdisi olduğunu gösterir. Aynı zamanda nakit akım tablosu gelir tablosu ve bilançodan na­kit hareketleriyle ilgili elde edilemeyen birçok veriyi detaylı bir şekilde ortaya koyar. Bir işletmenin nakit akım tablosu düzenlenmesindeki yararları şöyle sıralanabilir;

  • İşletmenin likidite durumu hakkında bilgi alınması
  • Nakit varlıkların belirli zaman dilimi içerinde nereye harcandığı hakkında bilgi alınması
  • Şirkete hangi kalemlerden ne kadar nakit girdisi olduğunun bilgisinin alınması

  Nakit akım tablosu 3 ana gruptan oluşmaktadır: İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları, Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları ve Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları. Bu kalemlerdeki toplam değişim pozitif ise nakitlerin arttığı, negatif ise azaldığı sonucuna ulaşılabilir.

  İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı

  İşletme faaliyetlerinden nakit alışları genellikle işletmenin ana gelir getirici faaliyetlerinden olup net kar ve zararın hesaplanmasında yer alan işlemlerden kaynaklanır. Bu kalemde ayrıca işletme sermayesindeki değişimlerde sınıflandırılır. Örnek olarak, nakit olarak ödenen ticari borç,maaş gibi çıktı kalemleri ile şirketin yaptığı satışlar ve tahsil edilen ticari alacaklar ve benzeri gibi kalemler bulunur. Kar eden bir şirketin operasyonel nakit akışı pozitif olmak zorundadır. Burada şirket stoklarını sataraktan bir nakit akışı sağlayabilir.

  Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları

  Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında şirketin maddi ve maddi olmayan varlıklarında ki değişimler gösterilir. Şirket bina, arsa, makine gibi yatırım amaçlı alımları yada satımları bu bölümde gösterilir.

  Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları              

  Bu kalemde şirketin finansal borç alımları ve ödemeleri, temettü ödemeleri, finansal kiralama ödemeleri, tahvil ihracından kaynaklanan nakit girişi gibi nakit çıkışları veya nakit girişleri sınıflandırılır. Bu kalemin negatif olması şirketin şirketin borçlarını azalttığı veya temettü ödediği için olabilir. Pozitif olması  ise şirketin yeni bir borçlanmaya gittiğinin göstergesidir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *