Press "Enter" to skip to content

Halka Arz Nedir ve Neden Yapılır?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla öz kaynak yoluyla senet ihraç ederek kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır.Şirketler farklı sebeplerden dolayı halka arz yöntemine başvurabilirler. Başarılı ve hızlı büyüyen firmalar yatırımlarını genişletmek için fon sağlamak amacıyla halka arz metoduna başvurabilirler. Aynı zamanda finansal kaynak açığı olan şirketler ise banka kredisi veya borçlanmaya başvurmadan yatırımlar yapabilmek ya da borçlarını ödeyebilmek için halka arz edilirler. Halka arz uzun vadede şirket için yararlı sonuçlar doğuran bir yöntemdir.

Halka arzın şirketlere sağladığı birçok avantaj mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

  • Finansman sağlama
  • Mali yapıyı güçlendirir
  • Likidite sağlar
  • Prestij arttırır
  • Kredibiliteyi arttırır
  • Değer artışı sağlar

Halka arz için şirketlerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar söz konusudur. Bunlar;

Halka arz yapma önceliği olan şirketlerin aracı kurumlar ile iletişime geçerek bir aracılık sözleşmesi imzalamalarılar. Söz konusu kurum, halka arza yetkili bir aracı kurum olmak zorunluluğu taşımaktadır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte halka arz işleminin ilk basamaklarından bir tanesi  gerçekleştirilmiş olur. Şirketin merkez binası, genel faaliyetleri, piyasa değeri vb. özellikleri Borsa İstanbul ve SPK yetkilileri tarafından incelenerek bu kurumlara bilgi verilir. Bu verilerin uygunluğu kabul edildikten sonra şirketin halka arz işlemleri fiilen başlamış olur.Şirketler ayrıca SPK ile sözleşme imzalayarak, onların denetimine tabi olmuş olurlar. Şirket SPK mevzuatına uygun hale geldikten sonra halka arz edilebilir.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.