Skip to content

Finansal Terimler

Finansal Tablo Kalemleri 2 (Gelir Tablosu)

Gelir tablosu bir şirketin belirli dönem içerisinde elde etmiş olduğu toplan gider ve gelirleri ayrıntıları ile gösteren finansal raporların parçalarından birisidir. Periyodik yani çeyreksel olarak hazırlanır ve her yılın başında yeniden düzenlenir yani sıfırlanır.…

Finansal Tablo Kalemleri-1 (Bilanço)

Yatırım yaparken en önemli kurallardan bir tanesi finansal bilanço analizi ve rapor okuyabilmektedir. Bu raporlardaki ya da bilançodaki değişimleri farkedebilirseniz doğru yatırımlar yapma konusunda bir adım öne geçtiniz demektedir. Peki Borsa İstanbul’da 500’e yaklaşan…

Şirketler İçin Karlılık (Marj) Analizi

Gelir tablosu yayınlanan dönem içerisinde şirketin genel performansını gösteren bir tablodur. Hisse fiyatlamalarında bakılan önemli bir etkiye sahip veriler grubudur. Tabloda şirketin gelir ve giderleri gösterilerek kar rakamlarına ulaşılır ve bu kâr rakamlar satışlara…

PD/DD Nedir ve Nasıl yorumlanır?

Piyasa değeri defter değeri oranı ya da PD/DD bilançoları incelerken baktığımız önemli oranlardan bir tanesidir. İlk olarak piyasa değeri demek herkesin bildiği gibi, şirketin toplam sermayesinin hisse senedi fiyatı ile çarpılması ile bulunur. Yani…

PEG Rasyosu nedir ve nasıl yorumlanır?

PEG rasyosu (Price/Earnings to Growth) F/K ve büyüme ilişkisine dayanmakta olup F/K ile birlikte yorumlanmaktatır. Bir şirketin F/K oranı yorumlanırken şirketin kârlarının büyüme oranı da hesaba katılmalıdır. Örnek vermek gerekirse her yıl kârını yüzde…

Nakit Akım Tablosu Nedir ve Nasıl Yorumlanır?

Nakit akım tablosu işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde nakit durumu hakkında bilgi­ler vererek geleceğe yönelik gidişatı göz önüne serer. Nakit akım tablosu bu zaman dilimi içerisinde şirketin nakit varlıklarının nereye harcandığını ve nerelerden…

Açığa Satış Nedir?

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Açığa satış işlemi genelde satacağınız varlığın değer kaybedeceğini düşündüğünüz için yapılır ve bu düşüşten kar etmek amacı…

Para Swapı (Takas) Nedir?

Swap sözlük anlamı olarak “değiş tokuş, takas” gibi anlamlara gelmektedir. Swap; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirmelerine verilen isimdir. Geniş kapsamlı olarak 3 tür…

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin kendi iç kaynaklarını kullanarak yaptığı sermaye artışına verilen isimdir. Şirket kendi iç kaynaklarını kullandığı için yatırımcıdan herhangi bir bedel talep edilmez. Bu işlem sonucunda hissedarlara yeni sermayeyi temsil eden yeni…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.