Skip to content

Finansal Tablo Kalemleri 2 (Gelir Tablosu)

  Gelir tablosu bir şirketin belirli dönem içerisinde elde etmiş olduğu toplan gider ve gelirleri ayrıntıları ile gösteren finansal raporların parçalarından birisidir. Periyodik yani çeyreksel olarak hazırlanır ve her yılın başında yeniden düzenlenir yani sıfırlanır. Gelir tablosu bahsi geçen dönem içerisinde elde ettiği kârı gösterir. Genel olarak gelir tablosu kalemleri şu şekildedir;

  Satışlar: Tablonun ilk kalemi olup, şirketin bir dönem içerisinde elde ettiği satış gelirlerini gösterir.

  Brüt Kâr: Satılan malların maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen Kâr türüdür.

  Esas Faaliyet Kârı:  Brüt kârdan genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri, araştırma-geliştirme giderleri gibi faaliyetlerin çıkarılması sonucu elde edilen kâra denir.

  FAVÖK:  Bir şirketin faiz ve vergi öncesi kârını ifade eder. FAVÖK = (Brüt Kâr – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama Giderleri) + Amortismanlar formülü ile hesaplanabilir. Şirketin nakdi olmayan giderleri olan amortisman FAVÖK hesabına eklenir.

  Net Kâr: Şirketin tüm faaliyetleri sonucunda elde ettiği kâr türüdür ve bilançonun öz kaynaklar kısmına direkt olarak eklenir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *