Skip to content

Finansal Tablo Kalemleri-1 (Bilanço)

  Yatırım yaparken en önemli kurallardan bir tanesi finansal bilanço analizi ve rapor okuyabilmektedir. Bu raporlardaki ya da bilançodaki değişimleri farkedebilirseniz doğru yatırımlar yapma konusunda bir adım öne geçtiniz demektedir. Peki Borsa İstanbul’da 500’e yaklaşan halka açık şirketin her birinin finansal raporlarını nasıl inceleyeceğiz? Bu yazımda bu konuya biraz değinmek istiyorum.

  Bir finansal rapor ortalama 60 sayfadan oluşmaktadır. Sadece ana kalemlere üstün körü bir bakış ile incelemeye kalksanız en az 6 – 7 sayfalık bir kısmını okumanız gerekiyor. Bunca negatiflikten sonra gelelim bu yükün altından nasıl kolay bir şekilde kalkacağımıza. İlk olarak finansal tablolarda ana kalemleri tanımamız gerekiyor.

  Bilanço şirketlerin varlıklarını ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösteren tablodur. Temel olarak 2 bölüme ayrılır, bunlar varlıklar ve kaynaklardır  ve her zaman toplam kaynaklar toplam varlıklara eşittir.

  Dönen Varlıklar:  Bu kalem şirketin sahip olduğu bütün likit varlıkları içerir. Dönen varlık altında 1 takvim yılı içerisinde nakde dönüştürülebilecek kalemler yer alır, örneğin; Nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar ve stoklar.

  Duran Varlıklar: duran varlıklar şirketin elinde bulundurduğu arsa, bina fabrika, lisans patent gibi uzun vadeli varlıkları ve yatırımları barındırır.

  Finansal Borçlar: Bu kalem altında şirketin kredi yada borçlanma sertifikası gibi yükümlülükler gösterilir. Bu yükümlülükler faiz gideri doğurur ve bu gider gelir tablosunda gösterilir.

  Net Borç:  Şirketin finansal borçlarından, toplam naktinin çıkarılması ile bulunan değerdir.

  Öz kaynaklar: Şirketin finanse edilmesinde kullanılan iç kaynakların bir diğer ismidir. Bu bölüm şirketin bugüne kadar elde ettiği karı ve ödenmiş sermayesini gösterir. Ayrıca şirketin defter değeri olarak da bilinir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *