Skip to content

FAVÖK Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

    İlk olarak FAVÖK, FVAÖK veya VAFÖK aynı şeydir. Hepsi bir şirketin faiz ve vergi öncesi karını ifade eder. FAVÖK = (Brüt Kar – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama Giderleri) + Amortismanlar formülü ile hesaplanabilir. Şirketin nakdi olmayan giderleri olan amortisman FAVÖK hesabına eklenir.

    Örnek ile açıklamak gerekirse FAVÖK hesabında ilk olarak şirketin gelir tablosundan Brüt Kar, Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri kalemleri ve nakit akışı tablosundan da şirketin amortisman için ne kadar para ayırdığı bulunur.

    Yukarıda SASA Polyesterin 2. çeyrek sonu itibari ile finansal sonuçları bulunmakta bunlardan hareketlere şirketin brüt karı 324,6 Milyon TL, genel yönetim giderleri 17,8 milyon TL, pazarlama giderleri ise 61,2 milyon TL ve amortisman giderleri ise 40,7 milyon TL olarak bulunur. Bunlardan hareket ile SASA Polyesterin 2. çeyrek sonu finansallarına göre FAVÖK değeri 286,3 milyon TL olarak bulunur.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *