Skip to content

Eurobond nedir?

    Eurobond diğer bir deyiş ile yabancı para cinsinden tahviller, devletler ya da şirketlerin kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla döviz cinsinden ihraç edilen uzun vadeli ve kupon ödemeli  borçlanma araçlarıdır. Genellikle USD ve EUR cinsinden ihraç edilir. Temelde devlet tahvili ve hazine bonosu ile benzer özelliklere sahip olsada, DİBS kapsamında değildir. Eurobondlar ihraç eden kurum güvencesinde olup, vadeleri genellikle 5-30 yıl arasındadır. Eurobondların getirileri ihraç edenin risk primi ile doğru orantılıdır. Amerika’nın ihraç ettiği eurobondların faizleri düşükken gelişmekte olan ülkelerin eurobond faizleri  daha yüksektir. Faizi belirleyen en önemli etken ülkenin yada şirketin kredi notu ve kredi risk primidir (CDS). Eurobondların en önemli özelliklerinden biriside kupon faiziyle dönemsel nakit akışı sağlamasıdır. Kuponlar genellikle sabit faizli olup yılda bir kaç defada ödenebilir. Eğer bir eurobond 9 Nisan 2035 vadeli ise bu ürün 9 Nisan ve 9 Ekim tarihlerinde kupon ödemesi yapacaktır. Eurobondlarda anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden yapılır.

    Örnek ile açıklamak gerekirse;

    95 USD fiyatından alınan 1000 nominal büyüklüğe sahip eurobond için 950 USD ödenir. Vade sonunda ise 950 USD ile alınan eurobond alıcıya 1,000 USD olarak geri ödenecektir. Vade sonuna kadarda yatırımcı aldığı kupon faizleri ile ayrıca gelir elde etmiş olur. Bir eurobond yıllık 2 kupon ödemli ve her kuponda %5 faiz ödemesi veriyorsa, o eurobondu elinde bulunduran yatırımcı yılda 2 defa eurobondun değerinin %5’i kadar kupon ödemesi alır.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *