Skip to content

CARİ ORAN NEDİR?

  Cari oran bir şirketin likit olan dönen varlıkları toplamının, vadesi 1 yıldan az olan finansal borçlarına oranına cari oran denir. Piyasa analizi için önemli bir oran olup kısa vadeli borçlarını karşılanma durumunu analiz etmek için kullanılır.

  Cari Oran Hesaplama

  Cari Oran = Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar

  Cari oran değerinin 1’in üzerinde olması olumlu olarak karşılanabilir ancak 1’in altında olması şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin nakit varlıklarından fazla olduğu ve kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmeye yeterli olmadığını gösterir. Bundan dolayı da şirketin likidite sıkıntısı çektiği anlaşılır. Cari oranın 2 olması her 1 TL’lik borç için 2 TL’lik dönen varlık olduğunu gösterir.

  Örnek ile açıklamak gerekirse;

  Yukarıda SASA Polyesterin 2020 2. Çeyrek finansal sonuçlarına göre şirketin Dönen Varlıkları 1.798 milyon TL, kısa vadeli borçları ise 3.006 milyon olarak gözükmekte. Bunlardan hareketle SASA’nın cari oranı 0,59 olarak bulunur.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *