Press "Enter" to skip to content

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı şirketin kendi iç kaynaklarını kullanarak, yani yatırımcıdan herhangi bir bedel talep etmeden yapılan sermaye artırımıdır. Bu işlem sonucunda hissedarlara yeni sermayeyi temsil eden yeni hisse senetleri verilir ancak hisse fiyatı bedelsiz bölünme ile aynı oranda bölündüğü için hissedarlar açısından eldeki toplam varlıkların değerinde bir değişim olmaz.

                Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda şirketin kasasına herhangi bir para girişi olmaz. Şirketin bedelsiz sermaye artımında kullandığı özkaynak kalemleri, emisyon primi, yeniden değerlemeden gelen değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış karları ve dağıtılmayan karlar olabilir. Şirketin bedelsiz sermaye artırımı yapmasının birkaç nedeni olabilir. Bunlar hissenin likiditesini artırmak ve şirketin kullanılmayan kısımlarını aktive etmek olarak sıralanabilir. Sermaye artırımı sonucunda şirketin hisse senedi adeti ve fiyatı değişirken, şirketin piyasa değerinde bir değişiklik olmamaktadır. Örnek vermek gerekirse; 100 milyon TL özsermayeli ve hisse fiyatı 10 TL olan A şirketi %100 oranında bedelsiz bölündüğü taktirde şirket sermayesi 200 milyon TL’ye çıkarken, hisse fiyatı 5 TL olarak düzeltilmektedir. Bu işlemler sonucu şirketin piyasa değerinde herhangi bir değişim olmamaktadır.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.