Press "Enter" to skip to content

Asit-Test Oranı

Asit-Test Oranı likidite oranı olarakta bilinir. Bu oranın cari orandan farkı, dönen varlıklar içinde likiditesi en düşük olan stokların dönen varlıklardan düşülmesidir. Kısaca bir işletmenin hemen nakde dönülebilecek varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama durumunu gösterir.

Asit-Test Oranı= (Dönen varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler

Asit-test oranının altında yatan varsayım, alacakların normal ödenme süresi içinde nakde çevrilebileceğidir. Genel olarak üretim işletmeleri için cari oranın “iki”, asit test oranının “bir” olmasının uygun olacağı düşünülür. İşletmelerin özelliklerine, sektörün ve ekonominin genel koşullarına bağlı olarak, bu oranlar söylenen değerlerin altında ya da üstünde olabilir.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.