Press "Enter" to skip to content

ARCLK 2021 Birinci Çeyrek Bilanço Analizi

ARCLK bilançosuna bir göz ucuyla bakalım, şirket 2021 yılı ilk çeyreğinde 760 milyon TL olan piyasa beklentisinin çok üzerinde 1,09 Milyar TL net kar açıkladı. şirket geçen yılın aynı döneminde 255,7 milyon TL net kar açıklamıştı. Bu rakamlar ile birlikte net kar tarafında yıldan yıla %326 artış gerçekleşti. Şirket bu dönemdeki FAVÖK’ü ise 1,88 milyar TL olarak gerçekleşti ve yıldan yıla %187 artış gerçekleşti. Şirketin satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %67’lik artış ile 12,98 milyar TL ye ulaştı. Şirketin bu verilerine dayanarak çarpanları şu şekilde oluştu;

Marjlarda ise şöyle bir tablo söz konusu;

Her üç marjda da geçen yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış söz konusu iken, bir önceki çeyrek ile kıyasladığımız zaman sadece FAVÖK marjında küçük bir iyileşmeden bahsedebiliriz. 2021 ilk çeyrekten itibaren atmaya devam eden şirket öz sermaye karlılığı bu dönemde 6,34 puan artarak 30,6 puana ulaştı. Ayrıca şirket bu dönemde ciddi bir şekilde kur farkı gideri yazmasına rağmen bu karlılık üzerinde herhangi bir baskı oluşturmamış ve piyasada düşük gelmesi beklenen marjların tersine güçlü gelen bir bilanço ile şirket 2021 ilk çeyreğini kapatmıştır. Genel olarak değerlendirmek gerekirse şirketin bu çeyrekte satış büyümesi ve marjlarda beklenilenin aksine önemli bir ölçüde düşüş olmaması şirketin yüksek kar açıklamasındaki en önemli faktörlerden birisi olarak gözükmektedir.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.