Skip to content

Açığa Satış Nedir?

    Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Açığa satış işlemi genelde satacağınız varlığın değer kaybedeceğini düşündüğünüz için yapılır ve bu düşüşten kar etmek amacı gütmektedir. Yatırımcılar genellikle varlıklarının değer kazanmasını hedefler, portföye eklenecek olan varlıkların zaman ile değerinin yükselmesini bekler; ancak bu bekleyiş her zaman gerçekleşmediği gibi, yükselişler yerine düşüşler de meydana geldiğinde kâr edilmek üzere açığa satış işlemi geliştirilmiştir.

    Açığa satış işlemi gerçekleştirebilmek için emrin ilk başta açığa satış olarak belirtilmesi gerekir.Açılış seansı hariç emir gönderilen her işlem anında borsada açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Açığa satış işleminde iki taraf söz konusudur. İlki açığa satışı gerçekleştiren kişi, ikincisi ise malını ödünç kullandıran kişidir. Malını ödünç kullandıran kişi, kullandırdığı her gün başına faiz geliri elde ederken açığa satan kişi faiz ödemektedir.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *